Urząd Miasta Krakowa

Dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Krakowa. Inżynier, absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Ukończył Cisco Networking Academy (CCNA), studia podyplomowe z zakresu technologii ICT oraz kurs MBA. Od 1995 roku związany z Urzędem Miasta Krakowa, w którym przeszedł wszystkie szczeble kariery. Posiada doświadczenie w zakresie kierowania zespołami i wdrożeniami IT z zastosowaniem metodyk klasycznych oraz metodyki SCRUM. Odpowiedzialny za transformację cyfrową i ciągłość działania systemu informatycznego UMK. Członek głównego komitetu sterującego projektami w Urzędzie, przewodniczący komitetów sterujących lub główny dostawca w większości projektów związanych z ICT realizowanych przez UMK. Certyfikowany kierownik projektów (PRINCE2 Foundation).

Pozostali prelegenci