Urząd Miasta Zabrze

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca z zakresu bezpieczeństwa informacji. Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001:2017 (certyfikat CQI and IRCA). Posiada wieloletnie doświadczenie związane z praktycznym stosowaniem przepisów prawa nabyte w trakcie pracy w kancelariach prawnych oraz administracji publicznej, a także związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych. Swoje zainteresowania skupia między innymi wokół tematyki związanej z ochroną danych osobowych, zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, informatyzacją administracji publicznej oraz otwartych danych.

Obecnie pełni funkcję Sekretarza Miasta Zabrze oraz Naczelnika Biura Obsługi Prawnej i Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego w Zabrzu, a nadto jest Przewodniczącym Zespołu ds. Ochrony Danych Osobowych powołanego pod auspicjami Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Katowicach zrzeszającego Inspektorów Ochrony Danych największych gmin i powiatów Województwa Śląskiego. Członek i aktywny uczestnik zespołów roboczych ds. realizacji projektów na poziomie JST z zakresu e-gospodarka, e-administracja, e-bezpieczeństwo.

Pozostali prelegenci