Urząd Miasta Krakowa

Kierownik Referatu Analiz Bezpieczeństwa i Rozwoju Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. Ma 15-letnie doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządowej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz studia podyplomowe UNIGIS realizowane w ramach UNIGIS International Association. W Urzędzie Miasta Krakowa odpowiada za rozwój miejskiego systemu monitoringu wizyjnego oraz analizy w obszarze bezpieczeństwa i crime mappingu.

Pozostali prelegenci