Dyrektor Departamentu Tożsamości Cyfrowej związana z rozwojem tożsamości cyfrowej w tym aplikacji mObywatel. Od 2016 r. zaangażowana w projekty identyfikacji elektronicznej w Polsce (Węzeł Krajowy, Węzeł Transgraniczny, profil zaufany). Od 2011 r. związana z Systemem Rejestrów Państwowych w MSWiA. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego.