Z wykształcenia historyk i administratywista, ukończył podyplomowe studia z zakresu administrowania sieciami komputerowymi na PWr. W Archiwum UWr od 2012 r. W codziennej pracy zajmuje się planowaniem procesów digitalizacji, informatyczną stroną Archiwum, oraz uczestniczy w pracach zespołu ds. Wdrażania EZD w Uniwersytecie.