Redaktor naczelny miesięcznika IT w Administracji

Wieloletni dziennikarz i wydawca tytułów z branży ekonomicznej i IT, od 2011 r. pracuje w sektorze administracji publicznej.

Więcej

Wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego

Przedsiębiorca oraz wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego. Współtwórca Regionalnego Systemu Biuletynów Informacji Publicznej w Małopolsce.

Więcej

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku

Zastępca dyrektora Oddziału NASK w Białymstoku, Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Więcej

Chief Engineer CSEE, Sharp NEC Display Solutions

Absolwent Informatyki i Ekonometrii na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2004 roku czynny dziennikarz IT.

Więcej

Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej SDZLEGAL SCHINDHELM od 2006 r.

Dr Wojciech Dubis specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym, międzynarodowym prawie prywatnym, prawie mediów elektronicznych oraz prawie handlowym, w tym m.in. w zagadnieniach związanych z prawem bankowym, fuzjami i przejęciami, obrotem wierzytelnościami, prawem ubezpieczeń gospodarczych.

Więcej

Starszy dokumentalista Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego

Zajmuje się planowaniem procesów digitalizacji, informatyczną stroną Archiwum, oraz uczestniczy w pracach zespołu ds. Wdrażania EZD w Uniwersytecie

Więcej

Zastępca Dyrektora Zarządzania Systemami, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Zastępca Dyrektora Zarządzania Systemami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiada za realizację programu „Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa” w ramach Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Więcej

Ekspert, trener i konsultant

Trener i konsultant. Od 14 lat profesjonalnie związany z zarządzaniem systemami informatycznymi – początkowo w administracji rządowej, obecnie swoją wiedzę wykorzystuje jako konsultant i certyfikowany trener technologii firmy Microsoft.

Więcej

MultiAccess Centre

Od 2012 jest czynnie związana z tematyką włączenia cyfrowego i społecznego. W latach 2014/2015 była inicjatorem, propagatorem i kierownikiem kwalifikacyjnych studiów podyplomowych Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe, audiodeskrypcja, multimedia.

Więcej

Kierownik Projektu "Drony Nad Metropolią"

Od 2018 inicjuje i koordynuje działania w obszarze bezzałogowych statków powietrznych w Urzędzie Metropolitalnym oraz w ramach Centralnoeuropejskiego Demonstratora Dronów.

Więcej

Wiceprezes Zarządu ISACA Katowice Chapter – Stowarzyszenia audytu, bezpieczeństwa i kontroli systemów informacyjnych

Audytor systemów teleinformatycznych, ekspert ds. bezpieczeństwa oraz spełniony „karbowy XXI wieku” zarządzający przez wiele lat działem IT zgodnie z filozofią ITIL.

Więcej

LENOVO Technology B.V.

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Obecnie, od trzech lat, jako Technical Sales zajmuje się wsparciem sprzedaży w Lenovo PC Business Group koncentrując się na urządzeniach z rodziny Think.

Więcej

Z branżą informatyczną związany od 19 lat, z branżą storage od 15 lat.

Więcej

Inżynier wsparcia sprzedaży oraz wdrożeniowiec z wieloletnim doświadczeniem.

Więcej

Od 1999 roku związany z branżą informatyczną. W HP od przeszło 8 lat. Obecnie wspiera Partnerów w sprzedaży Usługi Zarządzania Drukiem.

Więcej

Doświadczony inżynier, prelegent i specjalista IT. Zajmuje się tematyką bezpieczeństwa danych od kilkunastu lat, ze specjalizacją w obszarze kopii zapasowych.

Więcej