Dzień 1

25 listopada

czwartek

Otwarcie konwentu

9.30

I Blok merytoryczny

9.40 – 11.25

Najważniejsze zasady skutecznych doręczeń elektronicznych

Specyfikacja nowoczesnej infrastruktury informatycznej z uwzględnieniem potrzeb jednostek publicznych

Jak chronić się przed ukierunkowanymi, długotrwałymi i złożonymi atakami typu APT i przeprowadzić skuteczną analizę powłamaniową

Przerwa kawowa

11.25 – 11.40

II Blok merytoryczny

11.40 – 13.40

Nowe funkcjonalności w Systemie Zapewniania Usług Chmurowych ZUCH

Inteligentne narzędzia do zarządzania i przechowywania danych

Porządkowanie świata cyfrowych usług publicznych – Katalogi Administracji Publicznej

Infrastruktura hiperkonwergentna jako rozwinięcie wirtualizacji

Pamiątkowe zdjęcie

13.40 – 13.55

Obiad

13.55 –  14.45

III Blok merytoryczny

14.45 – 18.30

Audyt wewnętrzny a wyzwania informatyczne w urzędach administracji publicznej

Inteligentne zarządzanie dokumentem w nowej rzeczywistości. Czy nadchodzi koniec papierowych dokumentów?

Konwergencja jako dominujący trend w rozwoju usług bazodanowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii cyberbezpieczeństwa w sieci

Przerwa kawowa

16.15 – 16.30

Zarządzanie zmianą w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w województwie śląskim

Od papieru do EZD - jak przygotować urząd na pełną elektronizację obiegu dokumentów

Znaczenie jakości danych w kontekście 30 lat informatyzacji administracji publicznej

Wytyczne dostępności cyfrowej w standardzie od WCAG 2.1 do WCAG 3.0 (wystąpienie online)

Kolacja

19.15

Dzień 2

26 listopada

piątek

Śniadanie

07.30 – 09.30

IV Blok merytoryczny

9.30 – 12.45

Nowe rekomendacje UZP dotyczące zakupów zestawów komputerowych i systemów informatycznych

Jak kontrolować koszty i zadbać o bezpieczeństwo wydruków oraz danych firmowych

Hurtownia danych - jak skutecznie zarządzać danymi i wykorzystywać je w praktyce

Przerwa kawowa

11.00 – 11.15

Perspektywy wykorzystania przestrzeni powietrznej dla realizacji usług zautomatyzowanych

Proaktywna ochrona danych, aplikacji i całych systemów przed zaawansowanymi cyberzagrożeniami

Optymalizacja kosztów druku na przykładzie wdrożenia w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika w Krakowie.

Podsumowanie konwentu rozdanie nagród

12.45