9 Małopolski Konwent Informatyków

Dzień I – 27 lutego (czwartek)
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 – 14.00 I BLOK MERYTORYCZNY

Regionalny BIP Województwa Małopolskiego - nowe wymagania i funkcje

10.15–10.45

Czym wyróżnia się nowoczesny komputer do biura i na jakie jego cechy warto zwracać uwagę

10.45–11.30

Jak zwiększyć bezpieczeństwo i przyśpieszyć dostęp do danych w e-urzędzie

11.30–12.00
12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

Jak wykorzystać nowe technologie, by efektywnie podnieść bezpieczeństwo mieszkańców

12.30–13.00

Jak zapewnić bezpieczeństwo w świecie komputerów i drukarek

13.00–13.30

Wdrożenie wymagań dostępności cyfrowej w serwisach internetowych urzędu

13.30–14.00
14.00 – 14.15 Zdjęcie pamiątkowe
14.15 – 15.00 Obiad
15.00 – 18.30 II BLOK MERYTORYCZNY

Optymalizacja kosztów zarządzania dokumentami jako wyzwanie dla IT w sektorze publicznym

15.00–15.30

Innowacyjny T@rnobrzeg: zintegrowany system zarządzania oświatą

15.30–16.00

Faktura elektroniczna – problem czy szansa

16.00–16.30
16.30 – 16.45 Przerwa kawowa

Rola osób odpowiedzialnych za IT w procesach ochrony danych osobowych

16.45–17.15

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w jednostkach samorządu terytorialnego

17.15–18.00

Jak dostosować technicznie urząd do wymogów rodo

18.00–18.30
od godz. 19.30 Kolacja i wieczór integracyjny
Dzień II – 28 lutego (piątek)
7.30 – 9.30 Śniadanie
9.30 – 12.00 III BLOK MERYTORYCZNY

Automatyzacja zadań administratora z wykorzystaniem PowerShella (warsztat)

9.30–10.40

Nowy poziom zarządzania oraz standaryzacja kanałów komunikacji w urzędzie

10.40–11.00

Centralizacja usługi wsparcia na terenie powiatu - jak osiągnąć awans cyfrowy gmin

11.00–11.30

Wydział informatyki jako organizacja ucząca się - na przykładzie doświadczeń Urzędu Miasta Krakowa

11.30–12.00

Wśród prelegentów