Dzień 1

25 kwietnia

poniedziałek

Rejestracja uczestników

9.00 – 10.00

Otwarcie konwentu

10.00 – 10.15

I Blok merytoryczny

10.15 – 12.00

Zamawianie usług chmurowych a przepisy prawa zamówień publicznych

Plany rozbudowy Biuletynu Informacji Publicznej województwa małopolskiego

Innowacyjne spojrzenie na infrastrukturę oraz rozwiązania dedykowane dla sektora publicznego

Przerwa kawowa

12.00 – 12.15

II Blok merytoryczny

12.15 – 13.45

Nowe funkcjonalności w Systemie Zapewniania Uslug Chmurowych ZUCH

Portfolio komputerów i drukarek w usługach Device as a Service. Co wybrać: zakup urządzenia czy usługi?

Wdrażanie i rozwój systemu EZD PUW w pryzmacie udostępnienia systemu EZD RP

Zdjęcie

13.45 – 14.00

Obiad

14.00 –  14.50

III Blok merytoryczny

14.50 – 17.50

Nowe kompetencje zarządzania miastami w kontekście usług zautomatyzowanych w przestrzeni powietrznej

Minimalizacja czasu przestojów kluczowych systemów informatycznych urzędu - skuteczne metody przywracania systemów po awarii

Jak inteligentne systemy przechowywana danych pozwalają redukować koszty, zachowując wydajność i najwyższy poziom bezpieczeństwa

Przerwa kawowa

16.20 – 16.35

Bezpieczeństwo środowiska Windows

Cyfrowy audyt w gminach a kwestie cyberbezpieczeństwa

Kolacja

19.00

Dzień 2

26 kwietnia

wtorek

Śniadanie

07.30 – 09.30

IV Blok merytoryczny

9.30 – 12.30

Automatyzacja przetwarzania danych w jednostkach administracji publicznej

Procedury cyberbezpieczeństwa - od audytu po monitorowanie sieci. Zarządzanie IT w stanach alarmowych

Jak w codziennej pracy urzędu w pełni wykorzystać funkcje projektorów i monitorów

Przerwa kawowa

11.00 – 11.15

Wytyczne dostępności cyfrowej w standardzie od WCAG 2.1 do WCAG 3.0 (wystąpienie online)

Drukarka w urzędzie, czyli jak uchronić się przed nowymi typami ataków hackerskich

Podsumowanie konwentu, rozdanie nagród

12.30-13.00